اگر به سلامت کودکتان اهمیت میدهید از ورزش کودکتان حمایت کنید. به روشهای گوناگون علاقه مندیتان را نشان دهید.با ورزش کردن و تماشا کردن و ماندن در کنار آنها به آنها دل گرمی بدهید.

خو ب است بدانید فعالیت فیزیکی تاثیرات بسزایی بر تقویت عملکرد ذهنی کودکان دارد. موجب تقویت مهارت های فردی و اجتماعی آنان می شود.

میتوان گفت وزن و فعالیت فیزیکی ممکن است بر مهارت های فکری و یادگیری کودکان تأثیرگذار باشد.

تشویق کودکان به ورزشهای تیمی

به عنوان مثال بازی فوتبال میتواند کودکتان کمک کند تا مهارت های اجتماعی همانند اشتراک گذاری، رعایت کردن نوبت، همکاری کردن و یادگیری شکست و پیروزی را در خود به وجود آورند .علاوه بر آن مهارت های فیزیکی مانند دویدن، هماهنگی چشم و دست و مهارت کنترل توپ را تقویت کنند.
حضور کودک شما زمانی که کودک با کودکان دیگر مشغول انجام کاری است یک حس تعلق و را در او ایجاد خواهد نمود.

برای رهایی کودکتان از استرس ورزش یک عامل موثر میباشد.تمرین روزانه علاوه بر افزایش سلامت کودک شما به کودکی که درخوابیدن، تمرکز کردن و ارتباط با دوستان مشکل دارد کمک میکند.

میزان فعالیت مورد نیاز کودکان

کودکان(۱ تا ۳ ساله) و کودکان پیش دبستانی(۳ تا ۵ ساله) باید هر روز به مدت حداقل ۳ ساعت و به صورت پراکنده در طول روز فعالیت فیزیکی داشته باشند.
کودکان نوپا نیازی ندارند که تمام فعالیت فیزیکی سه ساعته شان را با هم دیگر و بصورت یک جا انجام دهند، این فعالیت فیزیکی می تواند در طول روز متراکم شود و شامل فعالیت های سبک مانند بشین وپاشو، قدم زدن در اطراف خانه و به همان اندازه شامل انجام دادن فعالیت های شدید مانند دویدن و پریدن شود، بازی فعال بهترین راه برای فعالیت فیزیکی کودکان نوپا است.

کودکان ۵ الی ۱۲ ساله ترکیبی از فعالیت های متوسط و شدید به مدت ۶۰ دقیقه در روز توصیه می شود، مثال های فعالیت های متوسط شامل پیاده روی سریع، دوچرخه سواری یا هر نوع از بازی فعال می شوند.

فعالیت های شدید کودکان شامل ورزش های حرفه ای مانند فوتبال و والیبال و به همان اندازه فعالیت های مانند رقص ورزشی، دویدن و مسابقات شنا می شود.کودکان معمولا فعالیت را در ترتیب های متناوب که از چند ثانیه تا چندین دقیقه تنظیم شده اند متراکم و فشرده می کنند، بنابراین هر نوع بازی فعالی معمولا شامل چند فعالیت شدید و فشرده می شود. به اصطاح کودک را به نفس نفس زدن می اندازد.

متناسب با نیاز و سلیقه کودکانتان آنهارا به انجام فعالیتهای روزانه تشویق نمایید.